Slimes

Hvordan spille Slimes

Kan du ødelegge alle inntrengerne som stormer gjennom forsvaret? Målet i spillet er å skyte og eliminere så mange fiender som mulig. Når spillet starter blir du gitt et våpen i det mørkegrønne området nederst på skjermen. Du kan bevege musen for å tilpasse posisjonen til skyteren i spilleområdet og trykk på musen for å skyte. Flere diamanter vil fungere som hindringer på skjermen og du kan skyte dem ned i henhold til din strategi. Et slim vil starte og bevege seg horisontalt nedover til den treffer en diamant eller beveger seg til ytterkantene på skjermen. Gjør den det vil den bevege seg nedover og til den motsatte siden av skjermen. Slimet har et hode og åtte kroppsdeler når den starter spillet, og du kan skyte og ødelegge hodet eller en del av gangen. Tar du hodet vil den neste delen bli et nytt hode. Treffer du vil slimet sette opp farten til den er reduser til to eller færre deler. Et nytt slim vil dukke opp på toppen og denne vil ha et hode og syv kroppsdeler pluss et ekstra hode. Denne prosessen vil fortsette til slimet har ni ekstra hoder som beveger seg uavhengig. Når et slim spillerområdet ditt vil det bevege seg rundt i området til alle de andre slimene i området har blitt ødelagt. Etter en viss tid vil edderkopper og flaggermus bli de nye fiendene. Edderkoppen vil bevege seg opp og ned mens flaggermusen vil fly vertikalt nedover. Overlever du fem runder med slim vil slanger dukke opp. Disse beveger seg også horisontalt og slangen vil forgifte diamantene. De forgiftede diamantene blir grønne. Treffer et slim en giftig diamant vil den bevege seg på kryss og tvers over skjermen.

Du får poeng når en fiende eller en diamant er ødelagt. Poengene er som følger: en kroppsdel av et slim – 10 poeng, hodet – 100 poeng. Edderkopp, flaggermus eller slange – 500 poeng. En diamant – 1 poeng. Dine poeng vises på toppen av skjermen. Når du 10,000 poeng får du ekstra liv. Men treffer en fiende deg vil du miste ett liv. Spillet er over når du er tom for liv.