Sequence Master

Hvordan spille Sequence Master

Kan du bruke hele hukommelsen din og huske glemt informasjon? På begynnelsen av hvert nivå vil du bli gitt et rutenett som inneholder noen nummer eller bokstaver. Etter noen sekunder vil rutenettet bli dekket til og du kan ikke lenger lese dataen. Din jobb er å klikke og avsløre numrene og bokstavene som tidligere er vist, i henhold til den gitte sekvensen som du ser nederst på skjermen. Legg merke til at dette må bli gjort innen en viss tid som vises i høyre hjørne, ellers taper du. Hvert riktige svar gir 100 poeng, og den samlede bonusen for hvert riktige svar er 50 poeng. Jo høyere nivå, jo større rutenett og jo flere nummer og bokstaver blir gitt. Svarer du feil en gang er spillet slutt.