Path Memory

Hvordan spille Path Memory

I en forlatt landsby er stien laget av landsbybeboerne forsvunnet og dekket av mose og gress. Som arkeolog er din jobb å bygge stien på nytt og koble den til stien som når til husene. For hvert nivå vil du bli presentert nye hus og stiene vil vises en for en i noen sekunder. Etter at stiene har forsvunnet igjen må du klikke på husene i samme rekkefølge slik at den nye veien kan bli konstruert. Jo bedre du blir, jo mer utfordrende blir spillet. Spillet er over første gang du trykker på feil hus.